Levická záhradnícka, spol. s r.o. (ďalej LZ), ktorá vznikla pred 10-timi rokmi (2012) v Leviciach, zakladateľmi ktorej bola dvojica mladých, začínajúcich enviromentalistov a krajinných architektov, pôsobiacich predovšetkým v regióne Ponitria, Tekova a Hontu, následne po celom Slovensku. Títo ambiciózni spoločníci si v priebehu niekoľkých rokov vybudovali nielen solídnu skupinu klientov, ale svojim odbornýcm a poctivým prístupom dobré meno v záhradnícko-sadovníckej branži. Výsledkom tohto snaženia je rad spokojných, predovšetkým privátnych zákazníkov, ale i komunálna klientela.

S touto spoločnosťou spolupracoval určité obdobie i súčasný spoločník a konateľ Levickej záhradníckej, s.r.o. Ing. Michal Zábojník, predovšetkým však v oblasti projekčnej a úzko odborno-poradenskej činnosti, hoci ako dávny absolvent Záhradníckej fakulty Vysokej školy zemědělskej Brno, v Lednici na Moravě (v súčasnosti MENDELU) získal obšírne odborné znalosti už na svojej Alma mater. Predovšetkým to bol však Ing. Dušan Daniš, PhD., ktorý i ako pedagóg na univerzite TUZVO vo Zvolene je považovaný za fundovaného odborníka nielen v oblasti životného prostredia ale i krajinárskej tvorby. A práve z odborných poznatkov Ing. Dušana Daniša, PhD. v minulosti i v súčasnosti nový spoločník LZ čerpá znalosti pri svojej realizačnej činnosti záhradníckych firiem.

V roku 2020 došlo v pôvodnej zostave spoločníkov a konateľov firmy Levická záhradnícka, spol. s r.o. k ich rozdeleniu a každý z nich sa vydal svojou samostatnou podnikateľskou cestou. Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s LZ sa rozhodol Ing. Michal Zábojník so svojou skupinou záhradníckych firiem spojených pod značku Dendra Group vstúpiť do LZ a odkúpil ju. Týmto získal nielen portfólio dobrej klientely ale i zázemie v tradičnom odberateľskom regióne.

Je teda v poriadku, keď sa pod referenčné realizácie pôvodnej klientely LZ pripoja všetky doterajšie realizácie skupiny Dendra Group s jej jednotlivými spoločnosťami na území Slovenska, Česka, Rakúska i Švajčiarska.

Treba poznamenať, že v súčasnosti LZ realizuje prevažne väčšie projekty pre významné developerské skupiny po celom Slovensku a Čechách.